DOPRAVNÝ ÚRAD

Zdravotná spôsobilosť

Požiadavky na zdravotnú spôsobilosť

Obmedzenia zdravotnej spôsobilosti

Žiadosť o letecko-lekárske vyšetrenie

Zoznam poverených lekárov (AME) a poverených zdravotníckych zariadení (AeMC)

Informácie pre poverené zdravotnícke zariadenia (AeMC) a poverených lekárov (AME)

Predpisy

 

Dopravný úrad

MUDr. Otokár Takáč, posudkový lekár

Nemocnica svätého Michala, a. s.

Satinského 1, 811  08 Bratislava

pracovisko Košice

Murgašova 1

040 86 Košice

 

e-mail: takaco@lvn.sk

Mobil: +421 918 911 108

 

 

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia