DOPRAVNÝ ÚRAD

Zdravotná spôsobilosť

Požiadavky na zdravotnú spôsobilosť

Obmedzenia zdravotnej spôsobilosti

Žiadosti o osvedčenie zdravotnej spôsobilosti

Zoznam poverených lekárov (AME) a Poverených zdravotníckych zariadení (AeMC)

Informácie pre poverené zdravotnícke zariadenia (AeMC) a poverených lekárov (AME)

Predpisy

EAMR

Posudkoví lekári Dopravného úradu

MUDr. Otokár Takáč MUDr. Ivana Gutzelnig
Univerzitná nemocnica – Nemocnica svätého Michala, a. s. Satinského 1, 811  08 Bratislava, pracovisko Košice, Murgašova 1 040 86 Košice Poliklinika MO SR Sliač, Mládežnícka 12, 962 31 Sliač
e-mail:

otokar.takac@nsmas.sk 

medical@nsat.sk 

 

e-mail:

gutzelnigi@uvn.sk 

medical@nsat.sk 

Mobil: +421 918 911 108

Tel: 055/6130781

Mobil: +421 904 619 273

 

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia