DOPRAVNÝ ÚRAD

Zdravotná spôsobilosť

Požiadavky na zdravotnú spôsobilosť

Obmedzenia zdravotnej spôsobilosti

Žiadosť o letecko-lekárske vyšetrenie

Zoznam poverených lekárov

Informácie pre poverené zdravotnícke zariadenia (AeMC) a poverených lekárov (AME)

Predpisy

 

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia