DOPRAVNÝ ÚRAD

Lietanie mimo územia SR

Na vykonanie letu s bezpilotným lietadlom mimo územia SR v rámci členských štátov EÚ je potrebné byť zaregistrovaný ako prevádzkovateľ UAS v krajine trvalého pobytu/sídla. Každý pilot na diaľku je povinný byť držiteľom príslušného dokladu o spôsobilosti pre podkategóriu, v ktorej prevádzku vykonáva. V každom štáte sa treba uistiť, že spĺňate minimálny vek pilota na diaľku stanovený členským štátom a že máte uzatvorené poistenie v súlade s vnútroštátnou legislatívou členského štátu. Pre bližšie informácie ohľadom jednotlivých podmienok prevádzky UAS odporúčame navštíviť stránku EASA, kde nájdete pravidlá lietania pre príslušnú krajinu.

 

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia