DOPRAVNÝ ÚRAD

Dokumenty

Formuláre

Filetype iconŽiadosť o zápis do registra prevádzkovateľov UAS

Filetype iconŽiadosť o zmenu v zápise do registra prevádzkovateľov UAS

Filetype iconPrihláška na online skúšku z teoretických vedomostí UAS A1/A3

Filetype iconZáväzná prihláška na skúšky z teoretických vedomostí UAS

Filetype iconŽiadosť o prevádzkové povolenie v „osobitnej” kategórii

Filetype iconŽiadosť o cezhraničnú prevádzku v „osobitnej“ kategórii

Filetype iconŽiadosť o povolenie na prevádzku UAS v rámci klubu a združenia leteckých modelárov

 

Pomocné materiály na tvorbu dokumentácie žiadateľa

Filetype iconPokyny na vyplnenie žiadosti o prevádzkové povolenie v osobitnej kategórii

Filetype iconPoradenský materiál na tvorbu ConOps

Filetype iconPoradenský materiál na tvorbu prevádzkovej príručky v osobitnej kategórii

EASA Operations Manual example for UAS operations for SAIL II

EASA Operations Manual example for UAS operations under PDRA S-01

 

Materiály pre pilotov na diaľku

Filetype iconPomocný materiál pre podkategóriu A2

Filetype iconPostupy na samostatný praktický výcvik A2

Filetype iconVzor vyhlásenia na samostatný praktický výcvik A2

 

Národná legislatíva

Filetype iconRozhodnutie DÚ č.1/2024

Zákon č. 143/1998 o civilnom letectve

Letecké predpisy ICAO – MDV SR

Letecké predpisy ICAO – LPS SR

 

Európska Legislatíva 

 

 EASA vysvetlivky k nariadeniu (EÚ) 2019/947

 

Odporúčaná literatúra

  • Karas – 222 tipů a triků pro drony; 2017; vydavateľstvo Computer Press Brno, Česká republika; ISBN: 978-80-251-4874-7
  • Hohenlohe – DRONY; 2016; vydavateľstvo Alpress Frýdek-Místek, Česká republika; ISBN: 978-80-7543-234-6
  • Karas, Tichý – Drony; 2016; vydavateľstvo Computer Press Brno, Česká republika, ISBN: 978-80-251-4860-4
  • Kocourek, Řešátko – DRONY – Praktická příručka pro majitele dronů DJI; 2017; vydavateľstvo Agentura Rubico, s.r.o., Česká republika, ISBN: 978-80-7346-228-4

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia