DOPRAVNÝ ÚRAD

Kombinované organizácie pre letovú spôsobilosť

Informácie v tejto zložke budú doplnené neskôr. Požadované informácie, dokumenty a formuláre sa aktuálne nachádzajú v zložke „Údržbové organizácie a kombinované organizácie pre letovú spôsobilosť“.

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia