DOPRAVNÝ ÚRAD

Technici údržby lietadiel

Podsekcia pre žiadateľov a držiteľov preukazu spôsobilosti technika údržby lietadiel.

Získanie preukazu spôsobilosti

Teoretické skúšky

Formuláre, žiadosti

Výcvikové organizácie pre technikov údržby lietadiel

 

Platné Nariadenia Komisie (EÚ) o zachovaní letovej spôsobilosti lietadiel a výrobkov, súčastí a zariadení leteckej techniky a o schvaľovaní organizácií a personálu zapojených do týchto činností :

 

1.

Filetype iconNARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1321/2014 z 26. novembra 2014 o zachovaní letovej spôsobilosti lietadiel a výrobkov, súčastí a zariadení leteckej techniky a o schvaľovaní organizácií a personálu zapojených do týchto činností

2.

Filetype iconNARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/1088 z 3. júla 2015, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1321/2014, pokiaľ ide o úľavy pre postupy údržby lietadiel všeobecného letectva

3.

Filetype iconNARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/1536 zo 16. septembra 2015, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1321/2014, pokiaľ ide o zosúladenie pravidiel zachovania letovej spôsobilosti s nariadením (ES) č. 216/2008, kritickú údržbu a monitorovanie zachovania letovej spôsobilosti lietadiel

 

 

AMC a GM k Nariadeniam Komisie nájdete na stránke: http://easa.europa.eu/regulations

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia