DOPRAVNÝ ÚRAD

Technici údržby lietadiel

Podsekcia pre žiadateľov a držiteľov preukazu spôsobilosti technika údržby lietadiel.

Získanie preukazu spôsobilosti

Obnova preukazu spôsobilosti

Teoretické skúšky

Formuláre, žiadosti

Výcvikové organizácie pre technikov údržby lietadiel

Platné Nariadenia Komisie (EÚ) o zachovaní letovej spôsobilosti lietadiel a výrobkov, súčastí a zariadení leteckej techniky a o schvaľovaní organizácií a personálu zapojených do týchto činností

 

Filetype iconNARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1321/2014 z 26. novembra 2014 o zachovaní letovej spôsobilosti lietadiel a výrobkov, súčastí a zariadení leteckej techniky a o schvaľovaní organizácií a personálu zapojených do týchto činností

Filetype iconNARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/1088 z 3. júla 2015, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1321/2014, pokiaľ ide o úľavy pre postupy údržby lietadiel všeobecného letectva

Filetype iconNARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/1536 zo 16. septembra 2015, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1321/2014, pokiaľ ide o zosúladenie pravidiel zachovania letovej spôsobilosti s nariadením (ES) č. 216/2008, kritickú údržbu a monitorovanie zachovania letovej spôsobilosti lietadiel

Filetype iconNariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 20181139 zo 4. júla 2018 o spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva ktorým sa zriaďuje Age (002)

 

AMC a GM k Nariadeniam Komisie nájdete na stránke: http://easa.europa.eu/regulations

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia