DOPRAVNÝ ÚRAD

Aktuálne informácie

  Vydanie nového nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2018/1139
  Dňa 11.09.2018 nadobudlo účinnosť nové nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2018/1139 zo 4. júla 2018 o spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva, ktorým sa zriaďuje Agentúra Európskej únie pre bezpečnosť letectva a ktorým sa menia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005, (ES) č. 1008/2008, (EÚ) č. 996/2010, (EÚ) č. 376/2014 a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/30/EÚ a 2014/53/EÚ a zrušujú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 a (ES) č. 216/2008 a nariadenie Rady (EHS) č. 3922/91.
   Výkonnostná navigácia - PBN

    

    Rozhodnutie, ktorým sa určuje typ nepravidelného rozvrhu služieb
     Dopravný úrad vydal Filetype iconRozhodnutie predsedu Dopravného úradu č. 2/2015 zo 16.12.2015, ktorým sa určuje typ nepravidelného rozvrhu služieb.
     Bezpečnostné opatrenia pre vzdušný priestor FIR Baghdad, Damascus a Teheran
     Bezpečnostné opatrenia pre majiteľov alebo prevádzkovateľov lietadiel, ktorí plánujú prevádzku vo FIR Baghdad, Damascus a Teheran.

     S ohľadom na situáciu a odporúčanie Medzinárodnej organizácie civilného letectva (State Letter SL 075e – 2015, ref. AN13/4.3Open-15/75) upozorňuje Dopravný úrad všetkých majiteľov alebo prevádzkovateľov lietadiel, aby uplatňovali zásady najvyššej obozretnosti a posudzovania úrovne rizika pri plánovaní preletov cez alebo letov do, z a v rámci územia a vzdušného priestoru Baghdad, Damascus a Teheran.

     Zároveň Dopravný úrad upozorňuje, že s ohľadom na aktuálne informácie o bezprostrednom ohrození prevádzky vo vymenovaných vzdušných priestoroch by mali prevádzkovatelia rátať so zvýšením úrovne prevádzky na alternatívnych tratiach a znížením kapacity systému.

      Podmienky vykonania letu UAV (drony)
      Dopravný úrad vydal rozhodnutie, ktorým sa určujú podmienky vykonania letu lietadlom spôsobilým lietať bez pilota (tzv. drony) vo vzdušnom priestore Slovenskej republiky. Rozhodnutie nájdete Filetype iconna tejto stránke.

      Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb pred kúpou dronu odporúča overiť si, či je zariadenie určené pre trh Európskej únie. Ako postupovať informuje na svojom webovom sídle.

       Podporte rozvoj civilného využívania lietadiel spôsobilých lietať bez pilota (dronov) v EÚ
       Na základe vyhlásenia z Rigy je možné,  aby organizácie alebo jednotlivci vyjadrili svoju podporu hlavných princípov rozvoja trhu s dronmi v Európe.

       Detailné informácie, hlavné princípy a súvisiace dokumenty (v anglickom jazyku) nájdete Filetype iconna tejto stránke.

        Určenie požiadaviek súvisiacich s rozšírením počtu členov základnej posádky letúna
        Požiadavky nájdete na tejto stránke.
         Bezpečnostné opatrenia pre vzdušný priestor Pakistanskej islamskej republiky
         Dopravný úrad upozorňuje všetkých prevádzkovateľov lietadiel, s ohľadom na situáciu a odporúčanie Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva, aby uplatňovali zásady najvyššej obozretnosti pri plánovaní preletov cez alebo letov do, z a v rámci územia a vzdušného priestoru Pakistanskej islamskej republiky.

          

         Spätná väzba od návštevníkov

         © Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

         Dodávateľ portálového riešenia