DOPRAVNÝ ÚRAD

Údržbové organizácie

Organizácia vykonávajúca údržbu (AMO – Aircraft Maintenace Organisation) je organizácia, ktorá vykonáva údržbu lietadiel a ich komponentov. Po vykonanej údržbe v súlade so schváleným programom údržby lietadla alebo v prípade údržby komponentov v súlade s pokynmi pre údržbu pre konkrétnu súčasť alebo zariadenie, vydá príslušne kvalifikovaný osvedčujúci personál v mene organizácie uvoľnenie do prevádzky. Údržba je považovaná za jednu z úloh zachovania letovej spôsobilosti lietadla.

Údržbu lietadiel Annex I a ich komponentov môže vykonávať len organizácia schválená v súlade s § 23 ods. 2 zákona č.143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon), predpisom L 6 Prevádzka lietadiel (II. časť II a/alebo III. časť)

Údržba EASA lietadiel a ich komponentov môže vykonávať len organizácia schválená v súlade Časťou M Podčasťou F alebo v prípade zložitých motorových lietadiel v súlade s Časťou 145 Nariadenie Komisie (EÚ) č.1321/2014.

V prípade ak Dopravný úrad vyžaduje od prevádzkovateľa, aby vlastnil osvedčenie pre svoje obchodné činnosti, iné ako pre obchodnú leteckú dopravu (AOC), prevádzkovateľ musí byť držiteľom povolenia pre riadenie zachovanie letovej spôsobilosti v súlade s Časťou M Podčasť G alebo mať zmluvu s takouto organizáciou a mať povolenie pre údržbu podľa Časti M Podčasť F alebo Časti 145 Nariadenie Komisie (EÚ) č.1321/2014, alebo zmluvu s takouto organizáciou.

Údržba lietadiel zapísaných v Registri lietadiel Slovenskej republiky musí byť vykonávaná v súlade so schváleným a aktualizovaným programom údržby. Uvoľnenie do prevádzky môže vydať len príslušne kvalifikovaný osvedčujúci personál v mene schválenej organizácie s príslušným povolením na osvedčovanie.

Uznanie České Národní rady NDT pro letectví a kosmonautiku v Slovenskej republike

Na základe predpisu JAR – 145 vznikla v Českej republike Národní rada NDT pro letectví a kosmonautiku.  Česká Národní rada NDT pro letectví a kosmonautiku plní požiadavky ustanovenia 145.A.30  nariadenia komisie (EU) č. 1321/2014.

Česká Národní rada  NDT pro letectví a kosmonautiku je akceptovaná Divíziou civilného letectva Dopravného úradu (predtým Letecký úrad Slovenskej republiky).

Viac informácií na www.nandtb.cz

V prípade ďalších otázok prosím kontaktujte odbor spôsobilosti lietadiel maintenance@nsat.sk.

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia