DOPRAVNÝ ÚRAD

Údržbové organizácie a kombinované organizácie pre letovú spôsobilosť

Organizácia vykonávajúca údržbu (AMO – Approved Maintenace Organisation) je organizácia, ktorá vykonáva údržbu lietadiel a ich komponentov. Po vykonanej údržbe v súlade so schváleným programom údržby lietadla alebo v prípade údržby komponentov v súlade s pokynmi pre údržbu pre konkrétnu súčasť alebo zariadenie, vydá príslušne kvalifikovaný osvedčujúci personál v mene organizácie uvoľnenie do prevádzky. Údržba je považovaná za jednu z úloh zachovania letovej spôsobilosti lietadla.

Údržbu lietadiel Annex I a ich komponentov môže vykonávať len organizácia schválená v súlade s § 23 ods. 2 zákona č.143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon), predpisom L 6 Prevádzka lietadiel (II. časť a/alebo III. časť)

Údržba EASA lietadiel a ich komponentov môže vykonávať len organizácia schválená v súlade Časťou CAO nariadenia komisie (EÚ) č.1321/2014. Údržbu zložitých motorových lietadiel môže vykonávať organizácia schválená v súlade s Časťou 145 nariadenia Komisie (EÚ) č.1321/2014.

Údržba lietadiel zapísaných v Registri lietadiel Slovenskej republiky musí byť vykonávaná v súlade so schváleným a aktualizovaným programom údržby. Uvoľnenie do prevádzky môže vydať len príslušne kvalifikovaný osvedčujúci personál v mene schválenej organizácie s príslušným povolením na osvedčovanie.

Uznanie České Národní rady NDT pro letectví a kosmonautiku v Slovenskej republike

Na základe predpisu JAR – 145 vznikla v Českej republike Národní rada NDT pro letectví a kosmonautiku.  Česká Národní rada NDT pro letectví a kosmonautiku plní požiadavky ustanovenia 145.A.30  nariadenia komisie (EU) č. 1321/2014.

Česká Národní rada  NDT pro letectví a kosmonautiku je akceptovaná Divíziou civilného letectva Dopravného úradu (predtým Letecký úrad Slovenskej republiky).

Viac informácií na www.nandtb.cz

V prípade ďalších otázok prosím kontaktujte odbor spôsobilosti lietadiel maintenance@nsat.sk.

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia