DOPRAVNÝ ÚRAD

Aktuálne informácie

Dňom 31.12.2023 sa končí prechodné obdobie pravidiel prevádzky bezpilotných lietadiel v otvorenej kategórii. Od 1.1.2024 typy UAS, ktoré nie sú v súlade s delegovaným nariadením (EÚ) 2019/945 a ktoré nie sú súkromne vyrobené, ak boli uvedené na trh pred 1. januárom 2024, môžu byť naďalej prevádzkované len v podkategórii A1 (<250 g) a A3 (<25 kg). Viac o zmene nájdete v časti otvorená kategória.

Od 1. januára 2024, všetky drony prevádzkované v osobitnej kategórii a všetky drony s identifikačným štítkom triedy C1, C2, C3 v súlade s nariadením (EÚ) 2019/945 prevádzkované v otvorenej kategórii, musia mať aktívny a aktualizovaný systém diaľkovej identifikácie. Do tohto systému je prevádzkovateľ povinný nahrať celý reťazec svojho registračného čísla (vrátane troch tajných číslic). Modul priamej diaľkovej identifikácie musí spĺňať technické požiadavky v súlade s nariadením (EÚ) 2019/945. Prevádzkovateľ dronu si môže zakúpiť modul diaľkovej identifikácie, ktorý sa pripojí k dronu. Trhovo dostupné moduly diaľkovej identifikácie.

Zoznam dronov s identifikačným štítkom triedy dostupné na trhu nájdete tu.

 

Prípadné otázky ohľadom bezpilotného letectva môžete adresovať na adresu uav@nsat.sk.

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia