DOPRAVNÝ ÚRAD

Odborná príprava v oblasti BOCL

Odbornú prípravu z bezpečnostnej ochrany vykonáva fyzická osoba akreditovaná ministerstvom v rozsahu obsahu kurzov schválených ministerstvom. Subjekty bezpečnostnej ochrany môžu pre vlastnú potrebu vykonávať odbornú prípravu z bezpečnostnej ochrany na základe povolenia MD SR.

Viac informácií nájdete na stránke Ministerstva dopravy SR.

Oznámenia o konaní odbornej prípravy podľa ustanovenia 6.11.2.1.2. NCASP zasielajte elektronicky na adresu vycvikyobocl@nsat.sk.

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia