DOPRAVNÝ ÚRAD

Aktuálne informácie

05.01.2021 Oznámenie o zrušení skúšok teoretických vedomostí všetkých odborností v mesiaci január 2021

 

Dopravný úrad informuje žiadateľov, že v súlade s povinnosťou vyplývajúcou z uznesenia vlády SR č. 808 zo dňa 31. decembra 2020 (č. 453/2020 Z.z.)  je vykonávanie skúšok teoretických vedomostí leteckého personálu pre všetky odbornosti minimálne do 24.01.2021, vrátane, pozastavené.

 

Dopravný úrad stanoví náhradné termíny a prednostne umožní absolvovanie skúšok žiadateľom, ktorí boli prihlásení na januárový skúšobný termín.

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa Vašich skúšok teoretických vedomostí alebo osobného vybavenia žiadostí, kontaktujte, prosím, zodpovedných zamestnancov OLLP.

Kontakty zodpovedných zamestnancov:

letecky.personal@nsat.sk, letectvo.skusky@nsat.sk, linda.suniarova@nsat.sk, ruzena.simanova@nsat.sk-

Licencovanie leteckého personálu – teoretické skúšky: 02/48 777 563,

Za vzniknuté komplikácie sa leteckej verejnosti ospravedlňujeme.

 

 

15.5.2020 Oznámenie – Informácia k Nariadeniu Komisie (EÚ) 2020/358 (Part-SFCL)

Dopravný úrad zverejňuje informačný dokument k Nariadeniu Komisie (EÚ) 2020/358 (Part-SFCL)

Filetype iconInformácia Part-SFCL

 

16.7.2019 Oznámenie. Dopravný úrad informuje o akceptácii prevodovej správy o doplnkových kvalifikačných kategóriách zo strany EASA a začatí procesu prevodu vybraných národných doplnkových kvalifikačných kategórií. Bližšie informácie k žiadosti o prevod Filetype iconnájdete na tejto stránke. Bližšie informácie k doplnkovým kvalifikačným kategóriám Filetype iconnájdete na tejto stránke.

4.6.2019 Oznámenie. Dopravný úrad informuje o zmene v spôsobe zápisu oprávnení vyplývajúcich z osvedčenia rádiotelefonistu do preukazov spôsobilosti. Filetype iconNový zápis RT

 

13.10.2016 Dopravný úrad – divízia civilného letectva informuje žiadateľov o praktické preskúšanie inšpektorom (examinátorom ) Dopravného úradu o nasledovných podmienkach. 1. Žiadateľ zašle písomnú žiadosť o vykonanie praktického preskúšania inšpektorom (examinátorom ) Dopravného úradu na adresu Dopravný úrad Divízia civilného letectva Letisko M.R. Štefánika 823 05 Bratislava   Žiadateľ uvedie v žiadosti požadovaný  druh praktického preskúšania, typ/kategóriu lietadla, navrhovaný termín a letisko, kontaktnú adresu a adresu elektronickej pošty, kam mu má byť doručený formulár platobného predpisu a oznámenie o praktickej skúške. 2. Žiadateľ uhradí príslušný správny poplatok. Informácie o výške správnych poplatkov nájdete v Zákone o správnych poplatkoch 145/1995 Z.z (Položka 91d d) e) ). d) Praktické preskúšanie inšpektorom Dopravného úradu 1. na jednopilotnom lietadle – pravidlá letu za viditeľnosti …………………….. 60 eur 2. na jednopilotnom lietadle – pravidlá letu podľa prístrojov ………………….. 80 eur 3. na viacpilotnom lietadle – pravidlá letu za viditeľnosti …………………….. 80 eur 4. na viacpilotnom lietadle – pravidlá letu podľa prístrojov …………………… 160 eur e) Mimoriadne praktické preskúšanie inšpektorom Dopravného úradu 1. na jednopilotnom lietadle – pravidlá letu za viditeľnosti ……………………. 120 eur 2. na jednopilotnom lietadle – pravidlá letu podľa prístrojov …………………… 160 eur 3. na viacpilotnom lietadle – pravidlá letu za viditeľnosti …………………….. 240 eur 4. na viacpilotnom lietadle – pravidlá letu podľa prístrojov …………………… 320 eur Informácie o spôsobe uhrádzania správnych poplatkoch nájdete tu.   3. Žiadateľ bude následne informovaný  o dátume a mieste konania praktického preskúšania. 

19.

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia