DOPRAVNÝ ÚRAD

Aktuálne informácie

3.6.2020 Oznámenie obnovenie teoretických skúšok

Dopravný úrad informuje leteckú verejnosť, že na základe rozhodnutia krízového štábu boli obnovené skúšky teoretických vedomostí. Najbližšie termíny môžete nájsť nižšie.

Dopravný úrad upozorňuje žiadateľov  o skúšky teoretických vedomostí o nasledovných podmienkach a obmedzeniach pri vykonávaní skúšok:

Plánovanie skúšok

 • Kapacita učebne bola znížená z 10 miest na 5. Z uvedeného dôvodu môže dôjsť k rýchlejšiemu zaplneniu kapacít.
 • Uprednostňovaní budú žiadatelia prihlásení na predchádzajúce termíny, najmä však žiadatelia, ktorým skončili, resp. končia lehoty na vykonanie skúšok.
 • V zmysle výnimky budú žiadateľom, ktorí už začali vykonávať skúšky a nemohli sa zúčastniť v mesiacoch marec-máj skúšok, predlžené lehoty na vykonanie skúšok.
  • Príklad: ak žiadateľovi ostávalo k marcovému termínu 5 mesiacov (posledný termín v júli) a 2 sedenia, je mu predĺžená lehota o 3 mesiace počas, ktorých sa nemohol zúčastniť skúšok (do októbra). Počet sedení ostáva nemenný.
  • V prípade nejasností ohľadom počtu lehôt a sedení, kontaktujte prosím odbor licencovania leteckého personálu:

licencovanie leteckého personálu – teoretické skúšky: 02/48 777 563,

licencovanie leteckého personálu: 02/ 48 777 558.

letecky.personal@nsat.skletectvo.skusky@nsat.sklinda.suniarova@nsat.sk

 • Každý skúšobný týždeň je rátaný ako samostatné sedenie, tzn. ak žiadateľ v rámci 1 mesiaca absolvuje skúšky v priebehu 2 týždňov, využije tak 2 sedenia.
 • Dopravný úrad pridal mimoriadne termíny a v prípade preukázateľného záujmu je pripravený pridať ďalšie mimoriadne termíny.

 

Hygienické opatrenia

 • V skúšobnej miestnosti je potrebné mať zakrytý nos a ústa rúškom alebo iným vhodným ochranným prostriedkom. Preto žiadame žiadateľov, aby si priniesli  svoje rúška, resp. ochranné prostriedky .
 • Pred vstupom do skúšobnej miestnosti bude meraná telesná teplota žiadateľov. Maximálna prípustná telesná teplota je 37,5 oC
 • Žiadatelia sú povinní si pri vstupe vydezinfikovať ruky pripraveným dezinfekčným prípravkom.
 • Používanie rukavíc nie je povinné. K dispozícii však bude obmedzené množstvo rukavíc.
 • Po skončení skúšky bude každé pracovné miesto vydezinfikované, vrátane použitých pomôcok.
 • Žiadateľov žiadame, aby sa v budove Dopravného úradu zdržovali čo najkratšie.
 • Klimatizácia na učebni nebude funkčná.

Ospravedlňujeme za vzniknuté komplikácie, znížený komfort a žiadame všetkých uchádzačov o porozumenie a trpezlivosť.

Jún 2020:

Skúška od do
UAS 8.6. 2020 12.6.2020
PPL+ATPL 15.6.2020 19.6.2020
ATPL 22.6.2020 26.6.2020

 

Júl 2020:

Skúška od do
UAS 6.7.2020 10.7.2020
PPL+ATPL 13.7.2020 17.7.2020
ATPL 20.7.2020 24.7.2020

 

August 2020:

Skúška od do
UAS 3.8.2020 7.8.2020
PPL+ATPL 17.8.2020 21.8.2020
ATPL 10.8.2020 14.8.2020

 

15.5.2020 Oznámenie – Informácia k Nariadeniu Komisie (EÚ) 2020/358 (Part-SFCL)

Dopravný úrad zverejňuje informačný dokument k Nariadeniu Komisie (EÚ) 2020/358 (Part-SFCL)

Filetype iconInformácia Part-SFCL

 

16.7.2019 Oznámenie. Dopravný úrad informuje o akceptácii prevodovej správy o doplnkových kvalifikačných kategóriách zo strany EASA a začatí procesu prevodu vybraných národných doplnkových kvalifikačných kategórií. Bližšie informácie k žiadosti o prevod Filetype iconnájdete na tejto stránke. Bližšie informácie k doplnkovým kvalifikačným kategóriám Filetype iconnájdete na tejto stránke.

4.6.2019 Oznámenie. Dopravný úrad informuje o zmene v spôsobe zápisu oprávnení vyplývajúcich z osvedčenia rádiotelefonistu do preukazov spôsobilosti. Filetype iconNový zápis RT

 

13.10.2016 Dopravný úrad – divízia civilného letectva informuje žiadateľov o praktické preskúšanie inšpektorom (examinátorom ) Dopravného úradu o nasledovných podmienkach. 1. Žiadateľ zašle písomnú žiadosť o vykonanie praktického preskúšania inšpektorom (examinátorom ) Dopravného úradu na adresu Dopravný úrad Divízia civilného letectva Letisko M.R. Štefánika 823 05 Bratislava   Žiadateľ uvedie v žiadosti požadovaný  druh praktického preskúšania, typ/kategóriu lietadla, navrhovaný termín a letisko, kontaktnú adresu a adresu elektronickej pošty, kam mu má byť doručený formulár platobného predpisu a oznámenie o praktickej skúške. 2. Žiadateľ uhradí príslušný správny poplatok. Informácie o výške správnych poplatkov nájdete v Zákone o správnych poplatkoch 145/1995 Z.z (Položka 91d d) e) ). d) Praktické preskúšanie inšpektorom Dopravného úradu 1. na jednopilotnom lietadle – pravidlá letu za viditeľnosti …………………….. 60 eur 2. na jednopilotnom lietadle – pravidlá letu podľa prístrojov ………………….. 80 eur 3. na viacpilotnom lietadle – pravidlá letu za viditeľnosti …………………….. 80 eur 4. na viacpilotnom lietadle – pravidlá letu podľa prístrojov …………………… 160 eur e) Mimoriadne praktické preskúšanie inšpektorom Dopravného úradu 1. na jednopilotnom lietadle – pravidlá letu za viditeľnosti ……………………. 120 eur 2. na jednopilotnom lietadle – pravidlá letu podľa prístrojov …………………… 160 eur 3. na viacpilotnom lietadle – pravidlá letu za viditeľnosti …………………….. 240 eur 4. na viacpilotnom lietadle – pravidlá letu podľa prístrojov …………………… 320 eur Informácie o spôsobe uhrádzania správnych poplatkoch nájdete tu.   3. Žiadateľ bude následne informovaný  o dátume a mieste konania praktického preskúšania. 

19.

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia