DOPRAVNÝ ÚRAD

LETOVÁ SPÔSOBILOSŤ

Tu nájdete informácie súvisiace s letovou spôsobilosťou lietadiel, zápisom lietadiel do Registra lietadiel SR, organizáciami zaoberajúcimi sa výrobou, údržbou, riadením zachovania letovej spôsobilosti a projektovaní lietadiel a ich súčastí a zariadení.

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia