DOPRAVNÝ ÚRAD

Letecká meteorológia

Letecká meteorologická služba poskytuje informácie o meteorologických prvkoch, stave počasia a jeho predpokladanom vývoji, ktoré sú potrebné na bezpečné a efektívne vykonávanie letov.
Leteckú meteorologickú službu môžu vykonávať právnické osoby na základe povolenia Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, v ktorom sú určené podmienky na jej vykonávanie.

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia