DOPRAVNÝ ÚRAD

Výročné správy o dohľade nad bezpečnosťou

Na základe článku 7 ods. 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 550/2004 z 10. marca 2004 o poskytovaní letových navigačných služieb v jednotnom európskom nebi (nariadenie o poskytovaní služieb), národné dozorné orgány monitorujú splnenie spoločných požiadaviek a podmienok priložených k osvedčeniam. Podrobnosti takéhoto monitorovania sú zahrnuté do výročných správ, ktoré členské štáty predkladajú podľa článku 12 ods. 1 rámcového nariadenia. 

Filetype icon2023 Výročná správa o dohľade nad bezpečnosťou

Filetype icon2022 Výročná správa o dohľade nad bezpečnosťou

Filetype icon2021_Výročná správa o dohľade nad bezpečnosťou

Filetype icon2020_Výročná správa o dohľade nad bezpečnosťou

Filetype icon2019_Výročná správa o dohľade nad bezpečnosťou

Filetype icon2018_Výročná správa o dohľade nad bezpečnosťou

Filetype icon2017_Výročná správa o dohľade nad bezpečnosťou

Filetype icon2016_Výročná správa o dohľade nad bezpečnosťou

Filetype icon2015_Výročná správa o dohľade nad bezpečnosťou

Filetype icon2014_Výročná správa o dohľade nad bezpečnosťou

Filetype icon2013_Výročná správa o dohľade nad bezpečnosťou

Filetype icon2012_Výročná správa o dohľade nad bezpečnosťou

 

 

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia