DOPRAVNÝ ÚRAD

Kultúra bezpečnosti a zvyšovanie povedomia zamestnancov (security culture)

Kultúra bezpečnosti je súbor noriem, hodnôt, postojov a predpokladov súvisiacich s bezpečnosťou, ktoré sú vlastné každodennému fungovaniu organizácie v civilnom letectve a odrážajú sa v činnostiach a správaní všetkých subjektov a zamestnancov v rámci tejto organizácie. Medzinárodná organizácia civilného letectva (ICAO) vypracovala kurzy, ktoré súvisia s opatreniami zvyšujúcimi povedomie zamestnancov podporujúce kultúru bezpečnosti v organizáciách.

S cieľom posilniť bezpečnostnú kultúru a odolnosť v oblasti bezpečnostnej ochrany na základe štandardov a odporúčaní Medzinárodnej organizácie civilného letectva (ICAO) bola táto oblasť upravená v ustanovení bodu 11.1.11. prílohy vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2019/103 z 23. januára 2019, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2015/1998, pokiaľ ide o objasnenie, harmonizáciu, zjednodušenie a posilnenie určitých špecifických opatrení bezpečnostnej ochrany letectva.

Kurzy sú k dispozícii na:

https://www.icao.int/Security/Security-Culture/Pages/E-learning-Package.aspx

https://caainternational.com/media/icao-security-culture-resources/

Ďalšie informácie k problematike kultúry bezpečnostnej ochrany nájdete na:

https://www.icao.int/Security/Security-Culture/Pages/default.aspx

https://www.icao.int/Security/Security-Culture/Pages/FAQs.aspx

https://www.icao.int/Security/Security-Culture/Pages/Discussion-Cards.aspx

https://www.icao.int/Security/Security-Culture/Pages/Customizable-Resources.aspx

Okrem vyššie uvedenej iniciatívy organizácia ICAO vytvorila tzv. Security toolkit, ktorým je možné implementovať a prehĺbiť kultúru bezpečnosti na úrovni akejkoľvek spoločnosti v civilnom letectve: https://www.icao.int/Security/Security-Culture/Pages/ICAO-Resources.aspx.

 

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia