DOPRAVNÝ ÚRAD

Podmienky vykonania letu

Pilot bezpilotného lietadla je povinný vykonať let s bezpilotným lietadlom v súlade s nariadením (EÚ) 2019/947 spôsobom, ktorý neohrozuje bezpečnosť iných lietadiel, osôb a majetku na zemi a aby sa zabezpečila ochrana životného prostredia pred hlukom a emisiami zo znečisťujúcich látok z bezpilotného lietadla.

Pilot na diaľku je povinný počas letu neustále vizuálne pozorovať okolie, prekážky, letovú prevádzku a vyhnúť sa inej letovej prevádzke na základe princípu „vidieť a vyhnúť sa“.

V rámci neriadeného vzdušného priestoru (trieda G) je let možné vykonať maximálne do výšky 120 m (400 ft) nad najvyššou prekážkou v okruhu 30 m od bezpilotného lietadla.

V rámci hraníc okrsku neriadeného letiska (ATZ) možno let bezpilotným lietadlom vykonať za podmienky koordinácie príslušného letu s prevádzkovateľom takéhoto letiska.

Let s bezpilotným lietadlom v noci je možné vykonať len s aktivovaným zeleným blikajúcim svetlom.

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia