DOPRAVNÝ ÚRAD

Verejné letecké podujatia

Letecké dni, súťaže a iné verejné letecké podujatia možno usporiadať len na základe povolenia Dopravného úradu.

Dopravný úrad v povolení určí podmienky na vykonanie podujatia s prihliadnutím na bezpečnosť letovej prevádzky a osôb a majetku na zemi.

Na vydanie povolenia o usporiadanie leteckého dňa, leteckej súťaže a iného verejného leteckého podujatia je potrebné do podateľne úradu doručiť Filetype iconŽiadosť o vydanie povolenia na usporiadanie verejného leteckého podujatia s prílohami.

Poplatok za vydanie povolenia je vo výške 60 €.

Informácie o ohňostrojoch nájdete na tejto stránke.

Spätná väzba od návštevníkov

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia