DOPRAVNÝ ÚRAD

Letiská a heliporty

Rozdelenie letísk a heliportov

Medzinárodné letiská/heliporty Vnútroštátne letiská/heliporty
Stanovené letiská / heliporty vstupu alebo výstupu pre medzinárodnú leteckú prevádzku, na ktorých sú zabezpečené všetky formality týkajúce sa colných, imigračných, karanténnych a podobných postupov a na ktorých sú k dispozícii letecké navigačné služby na požadovanej úrovni. Tieto letiská sú určené aj pre vnútroštátnu prevádzku.Letiská /heliporty určené iba pre vnútroštátnu leteckú prevádzku.
Verejné letiská/heliportyNeverejné letiská/heliporty
Letiská/heliporty, ktoré sú v medziach svojej technickej a prevádzkovej spôsobilosti prístupné všetkým lietadlám oprávneným vykonávať lety vo vzdušnom priestore Slovenskej republiky.Letiská/heliporty, ktoré nie sú verejné a ktoré sú v medziach svojich technických a prevádzkových podmienok prístupné vopred schválenému okruhu užívateľov.
Civilné letiská/heliportyVojenské letiská/heliportyLetiská/heliporty so zmiešanou prevádzkou civilných a vojenských lietadiel
Letiská/heliporty určené pre prevádzku civilných lietadiel a určených štátnych lietadiel podľa platných civilných leteckých predpisov.Letiská/heliporty určené výhradne na prevádzku vojenských lietadiel. Pristátie civilného lietadla je možné len na základe povolenia vydaného Ministerstvom obrany Slovenskej republiky.Letiská/heliporty určené na prevádzku civilných a vojenských lietadiel.

Zoznam letísk a heliportov nájdete na tejto stránke.

Spätná väzba od návštevníkov

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia