DOPRAVNÝ ÚRAD

Obsah a štruktúra programu bezpečnostnej ochrany (PBO)

Obsah a štruktúra PBO
Obsah štruktúra
Všeobecná časť strany schválenia, zmeny a zoznam zmien, zoznam platných strán, zoznam platných právnych predpisov, cieľ PBO
časť A základné dôležité informácie o prevádzkovateľovi / subjekte týkajúce sa bezpečnostnej ochrany
časť B aplikovateľné preventívne opatrenia regulované legislatívou Európskej únie (nariadenie (ES) č. 300/2008 a nariadenie (ES) č. 216/2008 a ich vykonávacie predpisy);

ďalšie požiadavky ICAO v oblasti BO, najmä Annex 17 (L 17);

ďalšie požiadavky národnej legislatívy vrátane národných programov v oblasti bezpečnostnej ochrany civilného letectva

časť C kontrola kvality
časť D lokálne postupy
časť E reakcie na narušenie bezpečnostnej ochrany, krízové plánovanie a riadenie

Poznámka 1: Časť B členiť podľa štruktúry nariadenia (ES) č. 300/2008 a jeho vykonávacích predpisov, v prípade potreby následne pridať ďalšie kapitoly.

Poznámka 2:Podporný materiál pre tvorbu PBO môžete získať na OBOCL alebo požiadať na obocl@nsat.sk.

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia