DOPRAVNÝ ÚRAD

Geodetické práce

Dňa 12.júna 2023 bol zrušený Postup Dopravného úradu pre vykonávanie geodetických prác v civilnom letectve č. 11/2016 zo dňa 15.septembra 2016 a do platnosti vstúpil nový postup Dopravného úradu č. 10/2023 Filetype iconPostup Dopravného úradu pre vykonánie geodetických prác v civilnom letectve (ďalej len „Postup DÚ – geodetické práce v CL“). Rieši požiadavku na kvalitu leteckých údajov a leteckých informácií a je aplikovateľný za účelom dosiahnutia súladu s aktuálne platnou legislatívou v oblasti civilného letectva.

Dopravný úrad vydal tento postup ako praktický návod na úseku agendy civilného letectva na získavanie leteckých údajov a leteckých informácií pre jednotné európske nebo najpoužívanejšími geodetickými metódami, a to s ohľadom na jestvujúce geodetické základy. Cieľom aplikácie tohto postupu je získať vysokokvalitné údaje s maximálnym stupňom ich garancie a istoty.

Podľa čl. 3.13 „Postupu DÚ – geodetické práce v CL“ zadávateľ podľa predmetu zamerania stanoví typ „Formulára údajov a metaúdajov“.

Filetype iconFormular_OBST

Filetype iconFormular_RWY

Filetype iconFormular_dlzka_rozmer

Filetype iconFormular_poloha

Filetype iconFormular_smer

Pre zadanie vykonania geodetických prác podľa „Postupu DÚ – geodetické práce v CL“ sa odporúča použiť nasledujúce tlačivo: „Filetype iconPožiadavka_na_vykonánie_geodetických_prác“.

 

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia