DOPRAVNÝ ÚRAD

Geodetické práce

Od 15.septembra 2016 vstúpil do platnosti Filetype iconPostup_Dopravného úradu_pre_vykonávanie_geodetických_prác_v_civilnom letectve“(ďalej len „Postup DÚ – geodetické práce v CL“). Rieši požiadavku na kvalitu leteckých údajov a leteckých informácií z hľadiska presnosti, rozlíšenia a celistvosti a je aplikovateľný za účelom dosiahnutia súladu s nariadením (EÚ) č.73/2010.

Dopravný úrad vydal tento postup ako praktický návod na úseku agendy civilného letectva na získavanie leteckých údajov a informácií pre jednotné európske nebo najpoužívanejšími geodetickými metódami, a to s ohľadom na jestvujúce geodetické základy. Cieľom aplikácie tohto postupu je získať vysokokvalitné údaje s maximálnym stupňom ich garancie a istoty.

Podľa čl. 3.13 „Postupu DÚ – geodetické práce v CL“ zadávateľ podľa predmetu zamerania stanoví typ „Formulára údajov a metaúdajov“.

Filetype iconFormular_OBST

Filetype iconFormular_RWY

Filetype iconFormular_dlzka_rozmer

Filetype iconFormular_poloha

Filetype iconFormular_smer

Pre zadanie vykonania geodetických prác podľa „Postupu DÚ – geodetické práce v CL“ sa odporúča použiť tlačivo „Filetype iconPožiadavka_na_vykonanie_geodetických_prác“.

 

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia