DOPRAVNÝ ÚRAD

Letová spôsobilosť lietadiel

Úlohou odboru spôsobilosti lietadiel (OSL) divízie civilného letectva (DCL)  je zabezpečenie dodržiavania stanovených národných požiadaviek a požiadaviek Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva  (EASA) týkajúcich sa letovej spôsobilosti lietadiel civilného letectva.

 Špecifické úlohy OSL:

Otázky smerujúce k letovej spôsobilosti môžete adresovať na airworthiness@nsat.sk

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia