DOPRAVNÝ ÚRAD

EASA safety information

V týchto mimoriadne ťažkých časoch pre letecký priemysel, EASA zavádza opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby prevádzka mohla pokračovať čo najbežnejším spôsobom a zároveň zostala bezpečná.

Z uvedeného dôvodu boli zriadené stránky o coronavirus-covid-19 a covid-19-resources, ktoré ponúkajú užitočné odkazy na všetky najnovšie informácie, bezpečnostné smernice a poradné materiály, týkajúce a sa koronavírusu.

V záujme zachovania bezpečnej prevádzky, v súlade s požiadavkami a kompetenciami udelenými nariadením č. 2018/1139, čl. 76,ods. 6), písm.b),  vydáva EASA bezpečnostné smernice (SD), informačné správy o bezpečnosti (SIB) a aj poradné materiály (GM).

Pre priamy prístup k SD, SIB a GM prijatých za účelom kontroly šírenia nákazy COVID-19 použijte odkazy z EASA stránky coronavirus-covid-19.

Prvé operačné opatrenie v rámci celej EÚ na kontrolu šírenia COVID-19 v Európe letmi do vysokorizikových oblastí je dostupné aj na stránke

https://www.easa.europa.eu/newsroom-and-events/news/easa-issues-safety-directive-combat-spread-covid-19-airline-travel

Zoznam všetkých publikovaných EASA SIB a EASA SD je možné nájsť na stránke:

EASA SIB:            https://ad.easa.europa.eu/sib-docs/page-1

EASA SD:             https://ad.easa.europa.eu/sd-docs/page-1

 

Filetype iconEASA_SIB_2021_06 (Vakcinácia posádok lietadiel)

Filetype iconEASA_SD_2020_04

Filetype iconEASA_SD_2020_03_

 

https://www.easa.europa.eu/newsroom-and-events/news/passenger-health-safety-updated-measures-summer-2020

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia