Workshop – Zmeny v oblasti licencovania ATCO

Dňa 3.6.2015 sa v priestoroch Dopravného úradu bude pracovné stretnutie zamerané na zmeny v oblasti licencovania ATCO v zmysle nariadenia Komisie (EÚ) 2015/340. Prihlášku a program nájdete Filetype icontu