EASA zverejnila upravený „Conflict Zone Infomation Bulletin“ CZIB

EASA zverejnila upravený „Conflict Zone Infomation Bulletin“ CZIB.

Bližšie informácie nájdete na nasledovnom linku:

Operations in Flight Information Regions: FIR LVIV (UKLV), FIR KYIV (UKBV), UIR KYIV (UKBU), FIR DNIPROPETROVSK (UKDV), FIR SIMFEROPOL (UKFV), FIR ODESA (UKOV), FIR CHISINAU (LUUU), FIR MOSCOW (UUWV), ROSTOV-NA-DONU (URRV) and FIR MINSK (UMMV) | EASA (europa.eu)