V dňoch 28.5.2023 – 01.06.2023 a 06.06.2023 je zákaz VFR a UAV letov v CTR Štefánik. Bližšie informácie o priestoroch a časoch pozri správy NOTAM č. A/C0943 a A/C0944