Konzultácie k návrhu Plánu výkonnosti pre referenčné obdobie 3

Dopravný úrad Vás informuje o plánovanej konzultácii s užívateľmi vzdušného priestoru k návrhu Plánu výkonnosti Slovenskej republiky pre referenčné obdobie 3 (2020-2024), ktoré sa uskutoční 6. Augusta 2019 od 10:00 hod. v priestoroch LPS SR, Ivánska cesta 93, Bratislava.

Obsahom konzultácie bude kompletný návrh Plánu výkonnosti v súlade s vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2019/373 z 11. februára 2019, ktorým sa stanovuje systém výkonnosti a spoplatňovania v jednotnom európskom nebi a ktorým sa zrušujú vykonávacie nariadenia (EÚ) č. 390/2013 a (EÚ) č. 391/2013

V prípade záujmu o účasť zašlite Vašu žiadosť spolu s menom, číslom OP, emailovou adresou a názvom organizácie na email richard.galbicka@nsat.sk najneskôr do 31.júla 2019