Zriadenie webovej stránky EASA ku COVID-19

Dopravný úrad informuje leteckú verejnosť, že Európska agentúra pre bezpečnosť letectva (EASA), zriadila na svojich stránkach sekciu venovanú COVID-19.

Link: https://www.easa.europa.eu/coronavirus-covid-19