Oznam: Skúšky z teoretických vedomostí podľa nariadenia 1321/2014, časť 66

Dopravný úrad zverejňuje Oznam pre žiadateľov o vykonanie teoretických skúšok na získanie preukazu spôsobilosti technika údržby lietadiel podľa nariadenia Komisie (EÚ) č. 1321/2014, časť 66. Oznam je možné nájsť tu. Overovanie teoretických vedomostí podľa časti 66 je v kompetencii organizácií s povolením na výcvik údržby.  

Oznam: Vydávanie preukazov spôsobilosti

OZNÁMENIE   Oznamujeme leteckej verejnosti, že do 5.1.2017, vrátane, z dôvodu inštalácie nového systému centrálnej správy údajov a tlače preukazov spôsobilosti nebude možné vydávanie a  vykonávanie zmien a záznamov v  preukazoch spôsobilosti pilotov.   Za vzniknuté problémy sa ospravedlňujeme.