Odklad účinnosti niektorých ustanovení Nariadenia (EÚ) 1178/2011

Odklad účinnosti niektorých ustanovení Nariadenia (EÚ) 1178/2011

Oznam: Skúšky z teoretických vedomostí

Oznam: Skúšky z teoretických vedomostí

Oznam: Skúšky z teoretických vedomostí podľa nariadenia 1321/2014, časť 66

Oznam: Skúšky z teoretických vedomostí podľa nariadenia 1321/2014, časť 66

Oznam: Vydávanie preukazov spôsobilosti

Oznam: Vydávanie preukazov spôsobilosti