Dôležité: Zriadenie webovej stránky DÚ ku COVID-19

Dopravný úrad – Divízia civilného letectva, informuje leteckú verejnosť, že zriadila na svojich stránkach sekciu venovanú COVID-19, kde budú pravidelne aktualizované informácie súvisiace s COVID-19.

 

Stránku je možné nájsť TU.