Dôležité: COVID-19 Udelené výnimky

Dopravný úrad informuje, že v súvislosti s hrozbou šírenia koronavírusu SARS – COV – 2 na území Slovenskej republiky, rozhodol o udelení nasledovnej výnimky.

Celé znenie výnimky je možné nájsť v nasledovnom súbore:

Filetype iconVýnimka Covid

Filetype iconInformácia k implementácii výnimiek Dopravného úradu

Leteckú verejnosť zároveň upozorňujeme, že v oblasti jednotlivých výnimiek môže dôjsť počas ich trvania k zmenám a preto je potrebné pravidelne sledovať stránku Dopravného úradu, kde budú zverejňované aktuálne informácie.

Nižšie nájdete znenie výnimiek v anglickom jazyku pre jednotlivé oblasti na  formulári EASA:

Výnimky pre letecký personál

Filetype iconAircrew

Výnimky pre leteckých prevádzkovateľov – AOC, NCC, SPO …

Filetype iconOperations

Výnimky pre personál údržby a organizácie

Filetype iconContinuing airworthines