Základné letisko pre LPP Dobrá Niva

Základné letisko pre LPP Dobrá Niva; Zmena v užívaní stavby – k č. 21012/2021/ŠSÚ-4;
Online ústne pojednávanie dňa 29.12.2021 o 9:00 h

EASA SIB 2021-10 „Operations in Belarus Airspace“

EASA SIB 2021-10 „Operations in Belarus Airspace“

Letiskové vozovky – 5. ročník medzinárodnej konferencie

Pozvánka na 5. ročník medzinárodnej konferencie Letiskové vozovky