Oznam: Skúšky z teoretických vedomostí podľa nariadenia 1321/2014, časť 66

Oznam: Skúšky z teoretických vedomostí podľa nariadenia 1321/2014, časť 66

Oznam: Vydávanie preukazov spôsobilosti

Oznam: Vydávanie preukazov spôsobilosti