DOPRAVNÝ ÚRAD

Zoznamy

Zoznam letísk a heliportov:

Filetype iconZoznam letísk, ich ochranné pásma a katastrálne územia dotknuté ochrannými pásmami

Filetype iconZoznam heliportov, ich ochranné pásma a katastrálne územia dotknuté ochrannými pásmami

Filetype iconZoznam osobitných letísk, ich ochranné pásma a katastrálne územia dotknuté ochrannými pásmami

Filetype iconZoznam letísk pre letecké práce v poľnohospodárstve, lesnom a vodnom hospodárstve, ich ochranné pásma a katastrálne územia dotknuté ochrannými pásmami

Filetype iconZoznam leteckých pozemných zariadení, ich ochranné pásma a katastrálne územia dotknuté ochrannými pásmami

 

Filetype iconOsobitné letiská, ktorým zanikli ochranné pásma od 01.01.2023

 

Zoznam certifikovaných návestidiel:

http://letectvo.nsat.sk/navigacne-sluzby/komunikacne-navigacne-a-sledovacie-sluzby/

 

Spätná väzba od návštevníkov

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia