DOPRAVNÝ ÚRAD

Iné plochy ako letiská

Dopravný úrad vydáva postup – “Filetype iconPodmienky na používanie iných plôch ako letisko” v súlade s ust. § 32 ods. 10 zákona č. 143/1998 Z.z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Povolenie podľa odseku 1 § 32 leteckého zákona sa nevyžaduje pre iné plochy, ako je letisko, ktoré sa používajú na vzlety a pristátia lietadiel iba dočasne alebo príležitostne alebo na vzlety a pristátia lietajúcich športových zariadení. Podmienky na používanie týchto plôch určí Dopravný úrad.

 

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia