Rozhodnutie predsedu Dopravného úradu č. 2/2015 zo 16.12.2015, ktorým sa určuje typ nepravidelného rozvrhu služieb

Rozhodnutie, ktorým sa určuje typ nepravidelného rozvrhu služieb

Ohlasovanie udalostí v civilnom letectve

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o ohlasovaní udalostí v civilnom letectve v platnosti

FIR Baghdad, Damascus a Teheran.

FIR Baghdad, Damascus a Teheran – uplatňujte zásady najvyššej obozretnosti!

Nový termín skúšok

RUŠÍ sa termín teoretických skúšok v dňoch 19. – 23. 10. 2015. Náhradný termín – 26.10 – 30. 10. 2015

Skúška teoretických vedomostí – záväzné prihlášky október 2015

Skúška teoretických vedomostí – záväzné prihlášky na október doručte do 5.10.2015

Skúška teoretických vedomostí na vydanie PS (ATPL, CPL, PPL, IR, MPL)

Skúška teoretických vedomostí na vydanie PS (ATPL, CPL, PPL, IR, MPL)

Podmienky vykonania letu UAV (drony)

Podmienky vykonania letu lietadlom spôsobilým lietať bez pilota (tzv. dronom)

Pamiatka kolegov a priateľov

Kondolenčné knihy pri tragickom úmrtí kolegov a priateľov Michala Česneka a Ing. Roberta Slosiara, sú vystavené na Dopravnom úrade.

Podporte rozvoj civilného využívania lietadiel spôsobilých lietať bez pilota (dronov) v EÚ

Podpora rozvoja civilného využívania lietadiel spôsobilých lietať bez pilota (dronov) v rámci Európskej únie.

Stanovisko Dopravného úradu k vypúšťaniu lampiónov šťastia

Lampióny šťastia a neobsadané voľné balóniky – stanovisko Dopravného úradu