DOPRAVNÝ ÚRAD

Online výcvikový kurz A1/A3

Na úspešné absolvovanie skúšky je potrebné, aby žiadateľ prešiel online výcvikovým kurzom a absolvoval test, kde je potrebné dosiahnuť minimálne 75%. Test pozostáva zo 40 otázok primerane rozdelených medzi tieto oblasti:

 • bezpečnosť letectva,
 • obmedzenia vzdušného priestoru,
 • regulácia letectva,
 • obmedzenia ľudskej výkonnosti,
 • prevádzkové postupy,
 • všeobecné vedomosti o UAS,
 • ochrana súkromia a osobných údajov,
 • poistenie,
 • bezpečnostná ochrana.

Filetype iconPrihláška na online skúšku z teoretických vedomostí UAS A1/A3

Žiadosť je možné podať cez formulár nasledovnými spôsobmi:

 • písomne v listinnej podobe (poštou alebo osobne na podateľni Dopravného úradu),
 • elektronicky prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy slovensko.sk. Takáto žiadosť s príslušnými prílohami musí byť podpísaná kvalifikovaným elektronickým podpisom. (email nie je elektronickým podaním)

Po doručení žiadosti bude žiadateľovi zaslaný mail s potvrdením prihlásenia, súčasťou mailu bude LINK na online skúšku spolu s prihlasovacími údajmi.

Na skúšku má žiadateľ 3 pokusy na úspešné zvládnutie testu, a na každý pokus je 60 minút.

Po úspešnom absolvovaní skúšky bude žiadateľovi elektronicky zaslaný doklad o absolvovaní online výcvikového kurzu (A1/A3) vo formáte PDF.

V prípade neúspešnosti žiadateľa na skúške je potrebné podať novú prihlášku na zopakovanie skúšky.

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia