DOPRAVNÝ ÚRAD

„Osvedčená“ (Certified) kategória

„Osvedčená“ (Certified) kategória  je kategória prevádzky bezpilotných systémov, pri ktorých je s ohľadom na súvisiace riziká potrebná certifikácia UAS podľa článku 40 ods. 1 písm. a), b) a c) delegovaného nariadenia (EÚ) 2019/945 a osvedčovanie prevádzkovateľa a prípadne aj udelenie preukazu spôsobilosti pilotovi na diaľku Dopravným úradom, aby bola zaistená zodpovedajúca úroveň bezpečnosti.

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia