DOPRAVNÝ ÚRAD

Predletová príprava UAS

Pred vykonaním letu je pilot bezpilotného lietadla povinný:

  1. Oboznámiť sa s meteorologickou situáciou https://www.shmu.sk/sk.
  2. Oboznámiť sa s využitím vzdušného priestoru Filetype iconhttps://gis.lps.sk/.
  3. V prípade, že sa nachádza v obmedzenom vzdušnom priestore, overiť si v správe AUP a UUP, či je vzdušný priestor aktívny na webe Ozbrojených síl SR https://www.mil.sk/352/vyuzitie-vzdusneho-priestoru.php.
  4. V riadenom vzdušnom priestore (CTR) bez povolenia možno vykonať let minimálne v okruhu 5,6 km od referenčného bodu letiska a len do výšky 30 m. Pre ostatné lety v CTR je potrebné podať žiadosť o povolenie letu na príslušné stanovište riadenia letovej prevádzky. Pravidlá letu bezpilotných lietadiel v riadenom okrsku (CTR) sú určené Filetype iconRozhodnutím Dopravného úradu č.1/2024.
  5. V prípade že sa nachádzate v okrsku letiska ATZ je možné vykonať let len so súhlasom prevádzkovateľa ATZ.  Pravidlá letu bezpilotných lietadiel v okrsku letísk (ATZ) sú určené Filetype iconRozhodnutím Dopravného úradu č.1/2024.
  6.  Na území, na ktorom platí tretí stupeň ochrany, sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody na vykonanie letu.

Aktuálne informácie týkajúce sa využitia vzdušného priestoru Slovenskej republiky, Letová informačná príručka Slovenskej republiky (AIP SR), správy NOTAM a elektronický VFR manuál (VFRM) sú k dispozícii na tejto adrese: https://aim.lps.sk.

 

Filetype iconLZIB-UAS_Žiadosť Bratislava CTR

Filetype iconLZKZ-UAS_Žiadosť_Košice CTR

Filetype iconLZPP-UAS_Žiadosť_Piešťany CTR

Filetype iconLZZI-UAS_Žiadosť_Žilina CTR

Filetype iconLZTT-UAS Žiadosť Poprad Tatry CTR

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia