DOPRAVNÝ ÚRAD

Riadenie zmien týkajúcich sa držiteľa osvedčenia leteckého prevádzkovateľa

Filetype iconPostup pre riadenie zmien týkajúcich sa držiteľa AOC

Filetype iconF351 v7 – Zoznam zmien týkajúcich sa držiteľa AOC, ktoré vyžadujú predchádzajúci súhlas Dopravného úradu

Filetype iconŽiadosť o vydanie súhlasu so zmenou/zmenami týkajúcimi sa držiteľa AOC, ktoré vyžadujú predchádzajúci súhlas Dopravného úradu

Filetype iconOznámenie o zmene/zmenách týkajúcich sa držiteľa AOC, ktoré nevyžadujú predchádzajúci súhlas Dopravného úradu

Filetype iconPostup pre riadenie zmeny výcvikových priestorov a reprezentatívnych výcvikových zariadení používaných na účely výcviku palubných sprievodcov

Filetype iconKontrolný zoznam pre preukázanie vhodnosti reprezentatívnych výcvikových zariadení pre potreby výcviku palubných sprievodcov

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia