DOPRAVNÝ ÚRAD

Centralizovaná databáza a spracovanie nápravných opatrení

Európska agentúra pre bezpečnosť letectva (EASA) spravuje databázu pre zaznamenávanie výsledkov z inšpekcií.

Jedným z najdôležitejších prvkov databázy je možnosť automatickej evidencie komunikácie pri odstraňovaní nálezov z inšpekcií na odbavovacej ploche. Pre efektívne využívanie tejto funkcie je nevyhnutné, aby prevádzkovateľ obchodnej leteckej dopravy mal do databázy prístup.

Pre zriadenie prístupu je potrebné zaslať oficiálne menovanie dvoch osôb (z dôvodu zastupiteľnosti) zodpovedných za správu údajov v databáze, ktoré budú:

 • mať prístup do EÚ SAFA databázy – iba pre údaje konkrétneho prevádzkovateľa
 • priamo komunikovať so zahraničnými leteckými úradmi
 • mať za konkrétneho prevádzkovateľa právo odpovedať na nálezy priamym vkladaním nápravných opatrení do databázy.

Postup na získanie prístupu:

 • EU SAFA databáza je projektom EASA s nasledovným umiestnením: https://safa.easa.europa.eu/site/login
 • pre úspešné pripojenie musíte vyplniť formulár na nasledovnej adrese: https://safa.easa.europa.eu/user/selfregister
 • systém nebude akceptovať e-mailové adresy typu gmail, yahoo, pobox, post, hotmail atď, iba podnikovú adresu prevádzkovateľa
 • následne obdržíte e-mail na potvrdenie Vašej adresy
 • v ďalšom kroku Vám  koordinátor potvrdí vstup do databázy potom, ako porovná mená osôb z  písomných poverení s osobami, ktoré žiadajú o prístup do databázy
 • počas registračného procesu budete musieť potvrdiť tzv. „confidentiality statement“ vytvorený EASA-ou
 • systém bude pravidelne posielať žiadosť o opätovné potvrdenie prístupu k Vašej e-mailovej adrese, ak ho nepotvrdíte, prístup Vám bude zablokovaný.
 • je hlavne v záujme prevádzkovateľa, aby prístup do databázy mali len aktuálni zamestnanci z dôvodu citlivých údajov o  prevádzkovateľovi. Preto ak osoba, ktorá je poverená prístupom do databázy, z akéhokoľvek dôvodu rozviaže zamestnanecký pomer so  spoločnosťou, bezodkladne o tom informujte koordinátora a prístup bude zablokovaný.
 • v databáze je možnosť pridávať rôzne formy príloh s nápravnými opatreniami ako aj slovné komentáre
 • možnosť nastavenia filtrov s automatickým upozornením, ak na lietadle konkrétnej spoločnosti bola vykonaná inšpekcia

Ak by ste potrebovali akúkoľvek pomoc pri registrácii alebo pri následnom aktívnom používaní centralizovanej databázy, kontaktujte prosím koordinátora: gabriela.galambosova@nsat.sk
tel: +421 2 4877 7567; +421 918 382 004

Filetype iconDatabase info

FOLLOW-UP – SYSTÉM SPRACOVANIA NÁPRAVNÝCH OPATRENÍ

Pri spracovaní nápravných opatrení z nálezov zistených pri inšpekciách na odbavovacej ploche, sa prosím, riaďte pokynmi v priloženom Filetype iconAIC 08/14.

Pod pojmom SAFA sa v priloženom AIC myslia všetky inšpekcie na odbavovacej ploche (SAFA/SACA).

Spätná väzba od návštevníkov

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia