DOPRAVNÝ ÚRAD

CAT – letúny

Držitelia osvedčenia leteckého prevádzkovateľa /AOC Holders

Letúny /Aeroplanes (EASA-OPS)
OLP č.
AOC No.
Držiteľ
Holder
Druh(y) prevádzky
Type(s) of Operations
Typ(y) lietadiel
Type(s) of Aircraft
SK/019AIR-TRANSPORT EUROPE, spol. s r.o.
Na letisko, Letisko Poprad – Tatry
058 98 Poprad
Obchodná letecká doprava/Commercial Air Transportation
Osoby/Náklad/EMS
Passengers/Cargo/EMS
Cessna 550
SK/037Travel Service Slovensko s.r.o.
Ivánska cesta 30/B
821 04 Bratislava
Obchodná letecká doprava/Commercial Air Transportation
Osoby/Náklad
Passengers/Cargo
Boeing 737-82R
SK/038AirExplore, s.r.o.
Kupeckého 3
821 08 Bratislava
Obchodná letecká doprava/Commercial Air Transportation
Osoby/Náklad
Passengers/Cargo
Boeing 737-400
Boeing 737-800
SK/042Tatra JET, s.r.o.
Pestovateľská 2
821 04 Bratislava
Obchodná letecká doprava/Commercial Air Transportation
Osoby/Náklad
Passengers/Cargo
Raytheon 390Raytheon-Hawker 800XP

Cessna 525

SK/047Go2Sky, s.r.o.
Ivanská cesta 65
821 04 Bratislava
Obchodná letecká doprava/Commercial Air Transportation
Osoby/Náklad
Passengers/Cargo
Boeing 737-400Boeing 737-800
SK/049AIR CARGO GLOBAL, s.r.o.
Ivánska cesta 30/B
821 04 Bratislava
Obchodná letecká doprava/Commercial Air Transportation
Náklad
Cargo
Boeing 747-409 (BDSF)

Boeing 747-433 (BDSF)

SK/051ELITE JET s.r.o.
Opavská 26
831 01 Bratislava
Obchodná letecká doprava/
Commercial Air Transportation
Osoby/Náklad
Passengers/Cargo
Raytheon 390Cessna 525-A

Cessna 560-XL

 SK/052
Berlin Jets (AOC) s.r.o.
Ivánska cesta 30/B
821 04 Bratislava
Obchodná letecká doprava/
Commercial Air Transportation
Osoby/Náklad
Passengers/Cargo
Cessna 525-A

Aktualizované/Updated: 22/02/2018

Spätná väzba od návštevník2ov

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia