DOPRAVNÝ ÚRAD

CAT – letúny

Držitelia osvedčenia leteckého prevádzkovateľa /AOC Holders

 

Letúny /Aeroplanes (EASA-OPS)
OLP č.
AOC No.
Držiteľ
Holder
Druh(y) prevádzky
Type(s) of Operations
Typ(y) lietadiel
Type(s) of Aircraft
SK/019 AIR-TRANSPORT EUROPE, spol. s r.o.
Na letisko, Letisko Poprad – Tatry
058 98 Poprad
Obchodná letecká doprava/

Commercial Air Transportation
Cestujúci/Náklad/EMS/

Passengers/Cargo/EMS

Cessna 550
SK/037 Smartwings Slovakia, s.r.o.
Ivanská cesta 30/B
821 04 Bratislava
Obchodná letecká doprava/

Commercial Air Transportation

Cestujúci/Náklad
Passengers/Cargo

Boeing 737-800
SK/038 AirExplore, s.r.o.
Krajná 29
821 04 Bratislava
Obchodná letecká doprava/

Commercial Air Transportation

Cestujúci/Náklad
Passengers/Cargo

 Boeing 737-800
SK/042 Tatra JET, s.r.o.
Pestovateľská 2
821 04 Bratislava
Obchodná letecká doprava/

Commercial Air Transportation

Cestujúci/Náklad
Passengers/Cargo

Raytheon-390

Cessna-560-XL

SK/047 Go2Sky, s.r.o.
Ivanská cesta 30/B
821 04 Bratislava
Obchodná letecká doprava/

Commercial Air Transportation

Cestujúci/Náklad
Passengers/Cargo

Boeing 737-800
SK/051 ELITE JET s.r.o.
Opavská 26
831 01 Bratislava
Obchodná letecká doprava/
Commercial Air TransportationCestujúci/Náklad
Passengers/Cargo
Bombardier-BD700

Cessna 560-XL

Cessna 680-A

Pilatus – PC12

SK/055 ATF-Aviation s.r.o.
Ivanská cesta 30/B
821 04 Bratislava
Obchodná letecká doprava/
Commercial Air TransportationCestujúci/Náklad
Passengers/Cargo
Cessna 510

Aktualizované/Updated: 20/04/2023

Spätná väzba od návštevník2ov

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia