DOPRAVNÝ ÚRAD

NCO

Prevádzka neobchodnej leteckej dopravy s inými ako zložitými motorovými lietadlami

Prevádzkovatelia iných ako zložitých motorových letúnov a vrtuľníkov, ktorí sa podieľajú na neobchodnej leteckej prevádzke vrátane neobchodnej špeciálnej prevádzke, prevádzkujú lietadlá v súlade s ustanoveniami v prílohe VII nariadenia Komisie (EÚ) č. 965/2012, ktorým sa ustanovujú technické požiadavky a administratívne postupy týkajúce sa leteckej prevádzky.

Letúny NCO

Filetype iconVybavenie letúna pre NCO.IDE


 Vrtuľníky NCO


 Balóny NCO


Vetrone NCO

Spätná väzba od návštevníkov

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia