DOPRAVNÝ ÚRAD

CAT – balóny

Držitelia Osvedčenia leteckého prevádzkovateľa/AOC Holders

Balóny / Balloons
OLP č.
AOC No.
Držiteľ
Holder
Druh(y) prevádzky
Type(s) of Operations
Typ(y) lietadiel
Type(s) of Aircraft
SK/B/001ADS balooning, s. r.o.
Jačmenná 10
040 01 KOŠICE
Obchodná letecká doprava
Commercial Air Transportation
Iba vyhliadkové lety
Sightseeing flights only
BB 22, BB 26, BB 26XR, BB30, BB 37N, BB 70, BB VSŽ, Cameron A 210
SK/B/003Lety balonom, s.r.o.
Kubrická 58/64
911 01 Trenčín
Obchodná letecká doprava
Commercial Air Transportation
Iba vyhliadkové lety
Sightseeing flights only
BB 45Z, BB 37, BB 30Z, BB 60, M120, M160

Aktualizované/Updated: 25/08/2015

Spätná väzba od návštevníkov

 

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia