DOPRAVNÝ ÚRAD

CAT – balóny

Od 8. apríla 2019 sa uplatňuje NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/395 ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá prevádzky balónov, ako aj udeľovania preukazov spôsobilosti letovej posádke balónov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1139 a teda prevádzkovatelia balónov ich prevádzkujú v súlade s požiadavkami stanovenými v podčasti BAS prílohy II tohto nariadenia a vykonávajú prevádzku obchodnej dopravy až po tom, keď príslušnému orgánu predložili vyhlásenie o svojej spôsobilosti a prostriedkoch, ktoré im umožňujú plniť si povinnosti spojené s prevádzkou balóna. Vzor vyhlásenia nájdete v časti SPO – špeciálna prevádzka > SPO – balóny.

 

 

 

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia