DOPRAVNÝ ÚRAD

NCC – letúny a vrtuľníky

Prevádzkovatelia zložitých motorových letúnov a vrtuľníkov, ktorí sa podieľajú na prevádzke neobchodnej leteckej dopravy, predložia vyhlásenie o schopnosti a prostriedkoch na vykonávanie svojich povinností v súvislosti s prevádzkou lietadla a prevádzkujú lietadlá v súlade s ustanoveniami prílohy III a prílohy VI. Keď sa takíto prevádzkovatelia podieľajú na prevádzke neobchodnej špeciálnej dopravy, prevádzkujú lietadlá v súlade s ustanoveniami príloh III a VIII.

 

Formulár vyhlásenia je rovnaký ako pre SPO – letúny a vrtuľníky:

Filetype iconVYHLÁSENIE-965-2012-R.05.082021(M20)

Filetype iconVYHLÁSENIE-965-2012-R.05.082021(M20)-WORD

 

 

 

Spätná väzba od návštevníkov

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia