DOPRAVNÝ ÚRAD

Vyhliadkové lety

 

Sú lety letúnov výkonnostnej triedy B alebo vrtuľníkov jednoduchej konštrukcie v obchodnej leteckej doprave, ktorá sa začína a končí na tom istom letisku/mieste prevádzky.

Do 21. apríla 2017 sa takáto prevádzka:

a) letúnov vykonáva v súlade s prílohou III k Nariadeniu (EHS) č. 3922/91 v platnom znení a príslušnými vnútroštátnymi výnimkami v súlade s článkom 8 ods. 2 Nariadenia (EHS) č. 3922/91 v platnom znení;

b) v prípade vrtuľníkov vnútroštátnymi požiadavkami (predpis JAR-OPS 3 Obchodná letecká doprava (Vrtuľníky)).

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia