DOPRAVNÝ ÚRAD

Držitelia osvedčenia – letecké práce SK

Držitelia PVLP/AW Holders

Lietadlá / Aircraft
PVLP č.
AW No.
Držiteľ
Holder
Druh(y) prevádzky
Type(s) of Operations
Typ(y) lietadiel
Type(s) of Aircraft
SK/002TECH-MONT helicopter company
Levočská cesta 3312/27
058 01 POPRAD
I. Aplikácie zo vzduchu/Aerial Application
II. Prieskum / Aerial Survey
III. Pozorovanie a hliadkovanie / Aerial Observation and Patrol
IV. Stavebníctvo / Aerial  Construction
VII. Prevádzka v núdzových situáciách / Emergency Operations
Výsadkové lety /Parachute flights
Mi – 8
MD–530F
Z-37A
R-22
R-44    
SK/004AERO SLOVAKIA, a.s.
Letisko Janíkovce
949 07 NITRA
I. Aplikácie zo vzduchu / Aerial Application
II. Prieskum / Aerial Survey
III. Pozorovanie a hliadkovanie / Aerial Observation and Patrol
V. Komunikácia / Aerial Communication
VI. Vytváranie vzdušnej turbulencie / Production of Air Turbulence
VII. Prevádzka v núdzových situáciách / Emergency Operations
Výsadkové lety /Parachute flights
Cessna 172RG
Cessna F172
Cessna 152
Cessna 150M
Z-37C3,
Z-37A
Z-37-2
Z-137T
SK/019ATE Poprad, s.r.o.
Letisko Poprad – Tatry
058 98 Poprad
I. Aplikácie zo vzduchu / Aerial Application
II. Prieskum / Aerial Survey
III. Pozorovanie a hliadkovanie / Aerial Observation and Patrol
IV. Stavebníctvo / Aerial Construction
V. Komunikácia / Aerial Communication
VI. Vytváranie vzdušnej turbulencie / Production of Air Turbulence
VII. Prevádzka v núdzových situáciách / Emergency Operations
Výsadkové lety/Parachute Flights
Mi -8 T
Mi-8 MTV-1
AS 355N
Augusta A109K2
Bell 429
SK/027TLS AIR, s.r.o.
Letisko Poprad -Tatry
058 98 POPRAD
I. Aplikácie zo vzduchu / Aerial Application
II. Prieskum / Aerial Survey
III. Pozorovanie a hliadkovanie / Aerial Observation and Patrol
V. Komunikácia / Aerial Communication
VII. Prevádzka v núdzových situáciách / Emergency Operations
Výsadkové lety/Parachute Flights
Cessna F 172 SP
SK/032ADS BALOONING, s.r.o.
Jačmenná 10
040 01 KOŠICE
V. Komunikácia / Aerial Communication
- Zobrazovanie reklamy na oblohe, vleky transparentov, zhadzovanie letákov, zvukové oznamy a reklama z paluby lietadla / Sky-writing, sign-towing, leaflet dropping and announcing by loudspeakers
Horúco-vzdušné balóny  BB – 26, BB – 37, BB – 30, BB – 22, BB – VSŽ, CAMERON A 210,BB -70N, BB – 26XR
SK/AW/033EHC, s. r. o.Sibírska 2

080 01 PREŠOV

I. Aplikácie zo vzduchu / Aerial Application
II. Prieskum / Aerial Survey
III. Pozorovanie a hliadkovanie / Aerial Observation and Patrol
IV. Stavebníctvo / Aerial Construction
V. Komunikácia / Aerial Communication
VI. Vytváranie vzdušnej turbulencie / Production of Air Turbulence
VII. Prevádzka v núdzových situáciách / Emergency Operations
Výsadkové lety/Parachute Flights
Hughes 269CBell 206 B3

AS 355N

AS 355NP

SK/038TRANS – LET Štefan Klement
Železničiarska 1433/66
924 00 GALANTA
I. Aplikácie zo vzduchu / Aerial Application
II. Prieskum / Aerial Survey
III. Pozorovanie a hliadkovanie / Aerial Observation and Patrol
V. Komunikácia / Aerial Communication
VII. Prevádzka v núdzových situáciách / Emergency Operations
Z-37A
AN-2RD
SK/042AEROKLUB DUBNICA, s.r.o.
Letisko Slávnica
018 54 SLAVNICA
I. Aplikácie zo vzduchu / Aerial Application
II. Prieskum / Aerial Survey
III.Pozorovanie a hliadkovanie / Aerial Observation and Patrol
V. Komunikácia / Aerial Communication
VII. Prevádzka v núdzových situáciách / Emergency Operations
Výsadkové lety/Parachute Flights
L – 60 S
AN–2, PYB
C–150
C-152
Z-37 C3
C-172 R
C-172 P
C-172 N
PA-34
SK/045UTAIR EUROPE, s.r.o.
Palisády 33
811 06 BRATISLAVA
I. Aplikácie zo vzduchu / Aerial Application
II. Prieskum / Aerial Survey
III. Pozorovanie a hliadkovanie / Aerial Observation and Patrol
IV. Stavebníctvo / Aerial Construction
V. Komunikácia / Aerial Communication
VI. Vytváranie vzdušnej turbulencie / Production of Air Turbulence
VII. Prevádzka v núdzových situáciách / Emergency Operations
Výsadkové lety/Parachute Flights
Mi-8 T
Mi-8 MTV 1
Mi-171
R-44
SK/051+ UAVHELI COMPANY, s.r.o.
Vranovská 72
080 01 Prešov
I. Aplikácie zo vzduchu / Aerial Application
II. Prieskum / Aerial Survey
III. Pozorovanie a hliadkovanie / Aerial Observation and Patrol
V. Komunikácia / Aerial Communication
VI. Vytváranie vzdušnej turbulencie / Production of Air Turbulence
VII. Prevádzka v núdzových situáciách / Emergency Operations
Výsadkové lety/Parachute Flights    
 R44 RII
P 2006
S 269 C
S 269 C
P92-JS+ UAV
SK/052ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
LVVC
Univerzitná  8215/1
010 26 ŽILINA
II. Prieskum / Aerial Survey
IIIPozorovanie a hliadkovanie / Aerial Observation and Patrol
V. Komunikácia / Aerial Communication
 PA34 220T
DA 42 MPP NG
SK/054Slovenské krídla,s.r.o.
Boženy Němcovej 653/3
962 31 SLIAČ
III. Pozorovanie a hliadkovanie / Aerial observation and Patrol
V. Komunikácia / Aerial Communication
VIII. Letecké predvádzanie
 L-29
SK/056UAVONIC s.r.o.
Galvaniho 17/B
821 04 Bratislava
II. Prieskum / Aerial SurveyIII. Pozorovanie a hliadkovanie / Aerial Observation and Patrol ZERO-TECH High One
SK/057TENDER MEDIA GROUP, s.r.o.
Vajnorská 105
831 04 Bratislava
II. Prieskum / Aerial SurveyIII. Pozorovanie a hliadkovanie / Aerial Observation and Patrol DJI PHANTOM 2  VISION+07770/2015/RL  v.č. PH645399006  V3.OCE rok v. 2014 DJI  PHANTOM 3 Professional
SK/058SOFTIP, a.s.
Galvaniho 7/D
821 04 Bratislava
II. Prieskum / Aerial SurveyIII. Pozorovanie a hliadkovanie / Aerial Observation and Patrol OD-NAJA2600-  0015040801;PIONEER
SK/059Rafaj Production, s.r.o.
Jána Smreka 6164/1
841 07 Bratislava – Devínska Nová Ves
II. Prieskum / Aerial SurveyIII. Pozorovanie a hliadkovanie / Aerial Observation and Patrol DJI S800 EVO
SK/060GEOKART Veľké Kapušany,s.r.o. Zoltána Fábryho 109/28079 01 Veľké KapušanyII. Prieskum / Aerial SurveyIII. Pozorovanie a hliadkovanie / Aerial Observation and Patrol TRIMBLE UX5-Rover
SK/061skyeye, s. r. o.
Leškova 21
811 03 Bratislava
II. Prieskum / Aerial SurveyIII. Pozorovanie a hliadkovanie / Aerial Observation and Patrol DJI S 1000
SK/062realFLY s. r. o.Okružná 1395/30

014 01 Bytča

II. Prieskum / Aerial SurveyIII. Pozorovanie a hliadkovanie / Aerial Observation and Patrol DJI Phantom 3DJI S 800 L
SK/063TEAMSALES, s.r.o.Klincová 37

821 08 Bratislava

II. Prieskum / Aerial SurveyIII. Pozorovanie a hliadkovanie / Aerial Observation and PatrolIRIS +
SK/064AGROTRADE GROUP, spol. s r.o.Šafárikova 124

048 01 Rožňava

II. Prieskum / Aerial SurveyIII. Pozorovanie a hliadkovanie / Aerial Observation and Patrol EBEE Drone
SK/066Flameart Production, s.r.o.Galvaniho 17/B821 04 BratislavaII. Prieskum / Aerial SurveyIII. Pozorovanie a hliadkovanie / Aerial Observation and Patrol DJI INSPIRE 1
SK/067RS corporation, s. r. o.Gajova 4

811 39 Bratislava

II. Prieskum / Aerial SurveyIII. Pozorovanie a hliadkovanie / Aerial Observation and Patrol DJI S 800 EVO
SK/068J.R. Avia, s. r. o.
Ružindol 481919 61 Ružindol
II. Prieskum / Aerial SurveyIII. Pozorovanie a hliadkovanie / Aerial Observation and Patrol DJI Phantom 3 PRO
SK/069Geotech Bratislava, s.r.o. Černyševského 26851 01 BratislavaII. Prieskum / Aerial SurveyIII. Pozorovanie a hliadkovanie / Aerial Observation and Patrol Altura Zenith ATX 8
SK/070ORNTH, spol. s r.o.Trieda SNP č. 82/542

974 01 Banská Bystrica

II. Prieskum / Aerial SurveyIII. Pozorovanie a hliadkovanie / Aerial Observation and Patrol Mikrokopter - Oktokopter XL
SK/071PHOTOMAP, s.r.o.Poludníková 3/1453

040 12 Košice

II. Prieskum / Aerial SurveyIII. Pozorovanie a hliadkovanie / Aerial Observation and Patrol FALCON 8
SK/072DOPRASTAV, a.s.Drieňová 27

826 56 Bratislava

II. Prieskum / Aerial SurveyIII. Pozorovanie a hliadkovanie / Aerial Observation and Patrol DJI S 900
SK/073SILVESCO, s.r.o.Einsteinova 23

851 01 Bratislava

II. Prieskum / Aerial SurveyIII. Pozorovanie a hliadkovanie / Aerial Observation and Patrol DJI INSPIRE 1
SK/074NAVISDAT, s.r.o.Veternicová 9

841 05 Bratislava

II. Prieskum / Aerial SurveyIII. Pozorovanie a hliadkovanie / Aerial Observation and Patrol DJI Phantom 3 PRO
SK/075SEGAL, s.r.o.Žirany 447

951 74 Žirany

II. Prieskum / Aerial SurveyIII. Pozorovanie a hliadkovanie / Aerial Observation and Patrol DJI INSPIRE 1
SK/076UAVIS, s.r.o.Vladimíra Clementisa 6453/58

917 01 Trnava

II. Prieskum / Aerial SurveyIII. Pozorovanie a hliadkovanie / Aerial Observation and Patrol Altura Zenith ATX8
SK/077RSaM, s.r.o.Bartochova 1

811 02 Bratislava

II. Prieskum / Aerial SurveyIII. Pozorovanie a hliadkovanie / Aerial Observation and Patrol DJI Phantom 3
SK/078Západoslovenská distribučná, a.s.Čuleňova 6

816 47 Bratislava

II. Prieskum / Aerial SurveyIII. Pozorovanie a hliadkovanie / Aerial Observation and Patrol PHANTOM 4PHANTOM 2

ABOTIX X6V2

SK/079Terradron, s.r.o.Kostiviarska cesta 4

974 01 Banská Bystrica

II. Prieskum / Aerial SurveyIII. Pozorovanie a hliadkovanie / Aerial Observation and Patrol DJI Inspire 1 Pro V2.0
SK/080STUDIO 727, s.r.o.Bystrická 32

902 01 Pezinok

II. Prieskum / Aerial SurveyIII. Pozorovanie a hliadkovanie / Aerial Observation and Patrol Aibot X6
SK/081Donuts Factory, s.r.o.

Bosniacka 75

917 05 Trnava

II. Prieskum / Aerial SurveyIII. Pozorovanie a hliadkovanie / Aerial Observation and PatrolIris +

 

Aktualizované/Updated: 05/12/2016

Spätná väzba od návštevníkov

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia