DOPRAVNÝ ÚRAD

Prevádzkovatelia bez schválenia na prepravu nebezpečného tovaru

Obsah kapitoly 9. prevádzkovej príručky, časť A

(rovnaký obsah môže byť použitý aj v prevádzkových príručkách prevádzkovateľov vykonávajúcich špeciálnu obchodnú/neobchodnú prevádzku, letecké práce, aj neobchodnú prevádzku) 

  1. NEBEZPEČNÝ TOVAR A ZBRANE

9.1.        Všeobecné informácie

9.1.1      Politika prepravy nebezpečného tovaru

9.1.2      Terminológia

9.1.3      Povinnosti všetkých zúčastnených pracovníkov

9.1.4      Výnimky

9.1.4.1  Všeobecné výnimky

9.1.4.2  Výnimky pre DG prevádzkovateľa

9.1.4.3  Nebezpečný tovar, ktorý môžu prepravovať cestujúci a posádka

9.1.5      Zasielanie / preprava náhradných dielov (COMAT) klasifikovaných ako DG

9.1.6      Rozpoznanie nedeklarovaného nebezpečného tovaru

9.1.6.1  Všeobecne

9.1.6.2  Indikátory skrytého DG v zásielkach

9.1.6.3  Hlásenie nedeklarovaného nebezpečného tovaru

9.1.7      Označenia, etikety a prepravná dokumentácia

9.1.7.1  Označenia a značky na obaloch

9.1.7.2  Prepravná dokumentácia

9.1.8      Poskytovanie informácií

9.1.8.1  Poskytovanie informácií zamestnancom

9.1.8.2  Poskytovanie informácií cestujúcim

9.1.9      Podávanie správ

9.1.9.1  Udalosti podliehajúce hláseniu

9.1.9.2  Postup hlásenia

9.1.10   Reakcia na núdzové situácie týkajúce sa nebezpečného tovaru

9.2.        Zbrane a munícia.

9.2.1      Vojnové zbrane a munícia.

9.2.2      Športové zbrane a munícia

9.2.2.1  Nákladné zásielky munície

9.2.2.2  Športové zbrane a strelivo v batožine pre cestujúcich

 

 

 

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia