DOPRAVNÝ ÚRAD

Oznámenie o udalosti

V rámci koordinácie inšpekcií na odbavovacej ploche a podľa ARO.RAMP 110 nariadenia č. 965/2012  sú zhromažďované a vyhodnocované aj podnety od posádok lietadiel, organizácií vykonávajúcich údržbu, pozemnej obsluhy na letisku, cestujúcej verejnosti.

Ak disponujete informáciou, ktorá upozorňuje na ohrozenie bezpečnosti Vášho letu (v ktorejkoľvek fáze, na zemi aj počas letu), vyzývame Vás na zaslanie podnetu na nižšie uvedený kontakt formou vyplnenia formulára (nie je podmienkou vyplnenie všetkých polí, uveďte tie, o ktorých máte informáciu):

Poštou:
SAFA
Letisko M.R. Štefánika
82305 Bratislava
Slovenská republika

 E-mailom:
safa@nsat.sk

Informácie môžu byť získavané z rôznych zdrojov, napr.:

  • hlásenia pilotov
  • hlásenia údržbových a iných organizácií
  • nehody a incidenty
  • sťažnosti

Za relevantnú informáciu od občanov sa považuje napríklad aj:

  • neštandardná situácia počas letu ohrozujúca bezpečnosť
  • technická závada
  • akákoľvek neštandardná situácia počas ktorejkoľvek fázy Vašej cesty lietadlom súvisiaca s bezpečnosťou

Každý podnet bude pre ďalšie spracovanie považovaný za anonymný a identita osoby, ktorá podnet zaslala nebude uvádzaná.  

Dobrovoľné oznámenie o udalosti je pre priame zaslanie k dispozícii tu: Hlásenie udalosti

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia