DOPRAVNÝ ÚRAD

Formuláre a žiadosti

Filetype iconŽiadosť o vydanie osvedčenia letovej spôsobilosti alebo Filetype iconTU

Filetype iconŽiadosť o vydanie osvedčenia o overení letovej spôsobilosti (ARC) alebo o predĺženie platnosti osvedčenia letovej spôsobilosti (OLS/ZOLS)

Filetype iconŽiadosť o schválenie LP pre PtF(F440-B_v1) a EASA formulár 18B alebo Filetype iconTU

Filetype iconPokyny na vyplnenie formulára DÚ F440-B_v1 a formulára EASA 18B

Filetype iconEASA formulár 21 Žiadosť o povolenie k letu Časť 21

Filetype iconŽiadosť o vydanie hlukového osvedčenia

Filetype iconŽiadosť o vydanie Exportného osvedčenia letovej spôsobilosti

Filetype iconŽiadosť o vydanie zvláštneho osvedčenia letovej spôsobilosti (ZOLS) ako Povolenie zvláštneho letu podľa L8/A

Filetype iconInformácia o programe údržby lietadiel podľa časti ML pre DÚ  alebo Filetype iconTU

Spätná väzba od návštevníkov

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia