DOPRAVNÝ ÚRAD

Formuláre a žiadosti

Filetype iconŽiadosť o vydanie osvedčenia letovej spôsobilosti (OLS) F-167

Žiadosť o vydanie osvedčenia o overení letovej spôsobilosti(ARC)
a o predĺženie platnosti osvedčenia letovej spôsobilosti (OLS)

Filetype iconEASA formulár 18B_issue3_Letové pdmienky pre letové povolenie_schvaľovací formulár

Filetype iconEASA formulár 21 Žiadosť o povolenie k letu Časť 21

Filetype iconEASA formulár 37 Žiadosť o schválenie letových pdmienok pre povolenie k letu

Filetype iconŽiadosť o vydanie hlukového osvedčenia

Filetype iconŽiadosť o vydanie Exportného osvedčenia letovej spôsobilosti

Spätná väzba od návštevníkov

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia