DOPRAVNÝ ÚRAD

Letové povolenie

Letové povolenie sa v súlade s  nariadením (EÚ) č. 748/2012 v platnom znení, podčasť P, vydáva pre lietadlo, ktoré nespĺňa, alebo v prípade ktorého sa nepreukázalo, že spĺňa príslušné požiadavky na letovú spôsobilosť, ale je schopné bezpečného letu za vymedzených podmienok a na účely:

 1. vývoja;
 2. preukázania zhody s nariadeniami alebo technickými podmienkami osvedčovania;
 3. výcviku posádok organizácií na projektovanie alebo výrobu;
 4. továrenských letov, ktorými sa skúšajú lietadlá novej výroby;
 5. letov lietadiel, ktoré sú vo výrobe, medzi výrobnými zariadeniami;
 6. letov lietadiel na ich prijatie zo strany zákazníka;
 7. dodania alebo vývozu lietadiel;
 8. letov lietadiel na ich prijatie zo strany príslušného orgánu;
 9. prieskumu trhu vrátane výcviku posádok zákazníka;
 10. predvádzacích letov a leteckých prehliadok;
 11. letov lietadiel na miesto, kde sa má uskutočniť údržba alebo posúdenie letovej spôsobilosti, alebo na miesto skladovania;
 12. letov lietadiel s hmotnosťou prekračujúcou ich maximálne osvedčenú vzletovú hmotnosť pre let mimo normálneho rozsahu nad hladinou vody alebo nad kontinentálnymi oblasťami, kde nie sú k dispozícii náležité pristávacie zariadenia alebo vhodné palivo;
 13. prekonávania rekordov, leteckých pretekov alebo podobných súťaží;
 14. letov lietadiel, ktoré spĺňajú príslušné požiadavky na letovú spôsobilosť skôr, než sa zistí zhoda s environmentálnymi požiadavkami;
 15. nekomerčnej letovej činnosti na jednotlivých jednoduchých lietadlách alebo typoch, pre ktoré osvedčenie o letovej spôsobilosti alebo obmedzené osvedčenie o letovej spôsobilosti nie je vhodné.

Každá fyzická alebo právnická osoba je oprávnená byť žiadateľom o letové povolenie s výnimkou letového povolenia požadovaného na účel podľa bodu 21.A.701 písm. a) bodu 15 nariadenia (EÚ) č. 748/2012 v platnom znení, kde žiadateľ musí byť vlastníkom.

Žiadateľ o letové povolenie musí predložiť:

 • vyplnený EASA formulár 21
 • vyplnený formulár F440-B a vyplnený EASA formulár 18B

Pozn.:
Ak sa schválenie letových podmienok týka bezpečnosti konštrukcie, žiadateľ musí o schválenie letových podmienok požiadať EASA (formou EASA formuláru 37) a žiadateľ Dopravnému úradu predloží schválenie letových podmienok EASA-ou (EASA formulár 18B).

Súvisiace formuláre
Spôsob vyberania správnych poplatkov
Sadzobník správnych poplatkov

Spätná väzba od návštevníkov

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia