DOPRAVNÝ ÚRAD

Nezávislý osvedčujúci personál podľa Časti ML

nezávislý osvedčujúci personál vykonávajúci overovanie letovej spôsobilosti lietadiel podľa Časti ML.

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia