DOPRAVNÝ ÚRAD

Formuláre

Formuláre pre overovanie letovej spôsobilosti lietadiel Annex I v súlade s národnou legislatívou nie sú stanovené. V prípade záujmu o poverenie na overovanie letovej spôsobilosti lietadiel Annex I stačí doručiť na Dopravný úrad písomnú žiadosť so zamýšľaným rozsahom prác/zmeny podpísanú kompetentnou osobou (štatutár organizácie alebo ním poverenou osobou).

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia